divendres, 9 de novembre de 2012


EL RACÓ DE LA LLUM

El nostre grup està format per Xavier Falcón, Sandra Salcedo, Zaida Serrano i Meritxell Vidal i hem volgut crear un racó científic diferent i original, anomenat “El racó de la llum”.

Aquesta idea va sorgir de la curiositat dels infants per conèixer i comprendre el món que els envolta, fet que vam comprovar mentre un membre del grup  visitava una escola d’infantil. Als petits els hi agrada molt experimentar amb les coses i fer preguntes sobre tot allò que viuen a l’aula. Un dia a classe mentre passaven llista van veure com un raig de llum s’hi reflectia a terra. Immediatament ens vam adonar que allò s’havia de treballar per explicar-los d’on prové, com es produeix i perquè.

Creiem que és un tema original per treballar-ho en racons i que en podem treure molt profit. A més a més, podem tocar continguts de totes les àrees curriculars, com per exemple:

·         Descoberta d’un mateix
·         Descoberta de l’entorn que l’envolta
·         Intercomunicació i llenguatge

Objectius generals del racó:
  • Ser conscient de l’existència de diversitats de fonts productores de llum i de les característiques específiques de cada una d’elles.
  • Alfabetització científica: que tothom tingui la capacitat de tenir un criteri propi sobre el tema.  
  • Potenciar la capacitat d’investigació, concentració i deducció, tot creant un hàbit d’observació.
  •  Gaudir de les activitats relacionades amb l’experimentació i el descobriment de la llum, tot participant de les diverses activitats organitzades i col·laborar en la seva realització, respectant i compartint les aportacions dels altres.
  •  Tenir una bona base per poder seguir construint coneixement.
  •  Intentar despertar l’atenció i l’interès dels petits per la ciència.
Temporització:
Aquest racó es portarà a terme durant el tercer trimestre de curs, es realitzarà el divendres al matí, perquè és l’últim dia de la setmana i així els infants recolliran tots els coneixements apresos i podran practicar el cap de setmana amb altres objectes a casa seva. Dedicarem cinc minuts per introduir el tema dels racons. Com que estem al tercer trimestre, els petits ja saben el que toca als matins. Seguidament els hi deixarem una hora per jugar i experimentar, després farem una pausa per esmorzar i anar al patí, i finalment els hi deixarem una altre hora per continuar amb els racons.

Activitats: 
  1.  LES OMBRES: En aquest espai traslladem l'experiència de les ombres dins de l'aula, perseguint treballar dins d'un ambient que resulta molt familiar per als infants. Es realitzarà en un espai adequat per a l´ocasió: fosc, delimitat per l’ajut d’un biombo, una pantalla de tela blanca i un projector de llum artificial que ens ajudarà a intensificar l´ombra de les plantilles/objectes que li proporcionem. Material específic: projector de llum, pantalla de tela blanca, biombo i diferents plantilles i     objectes d’ús quotidià de diferents formes i mides. 
  2. LES CAIXES MÀGIQUES: En aquesta activitat els nens/es es trobaran amb una caixa gran en la qual hi poden entrar i sortir amb facilitat. Aquesta, estarà plena de forats de diferents mides i alguns d’aquests coberts amb paper de cel·lofana, a través dels quals els infants podran comprovar d’una banda com entra la llum i d’altra banda com surt. Per aconseguir això, els infants disposaran de diversos objectes lluminosos. Per poder portar a terme aquesta activitat hauran d’haver infants dins i fora de la caixa per comprovar tot aquest procés. Material específic: capses de cartró foradades de diferents mides, làmpada, llanternes, ninots amb il·luminació, pilotes amb llum i paper de cel·lofana.
  3. TRASPÀS DE LA LLUM: En aquest espai els alumnes es trobaran amb llanternes i tot un munt d’objectes de diferents tipus (ampolles buides, ampolles plenes, fulls, capses, pots de pintura, globus...) amb els quals els infants hauran d’anar il·luminant amb la llanterna per poder veure si la llum traspassa l’objecte en qüestió i si fa ombra o no. Al seu costat tindran unes safates per anar categoritzant els objectes segons si són: opacs, transparents o translúcids. Material específic: llanternes, ampolles buides i plenes, pots de pintura, fulls blancs, fulls de colors, cartolines, globus i safates.
  4.  LLANTERNES DE COLORS: Es tracta que els infants juguin amb els colors i la llum, fent descobriments i compartir-los amb els altres. Agafarem llanternes i els hi enganxarem paper de cel·lofana de colors per on surt la llum, tenint així, una llanterna o més de cada color. Deixarem algunes d’aquestes sense piles, perquè puguin descobrir que el que fa la llum és la llanterna i no pas la cel·lofana. si s’arriba a la conclusió que la llanterna fa llum blava, per exemple, perquè aquesta té la llum blava, canviarem els  papers de col·lòfana demostrant, així, que el color prové del paper i no de la llanterna. De la llanterna prové la llum, i de la cel·lofana el color. Material específic: llanternes, paper de cel·lofana de diferents colors i cinta adhesiva.
Recursos:
Ø  Espaials: Aquest racó es realitzarà a la mateixa aula dels alumnes. Cal dir que aquest es portarà a terme en la part més fosca de tota la classe, ja que és important aconseguir un ambient de penombra i poca llum. Per tant, l’ideal seria poder aïllar aquest racó col·locant una mena de biombo, i tancant les finestres per tal de crear una mica de foscor.

Ø  Humans: Respecte als recursos humans, només optem per la presència de l’educador/a la qual portarà a terme el racó juntament amb la col·laboració dels seus alumnes. En cas que durant el curs hi hagi una auxiliar, també es comptarà amb la seva col·laboració.

Avaluació:
L’avaluació es farà durant la implementació de la dinàmica a través de l’observació (tenint en compte les actituds dels alumnes, si segueixen l’activitat, si gaudeixen d’aquesta i si participen en totes). Al finalitzar els racons, seurem tots/es a terra en rotllana i explicarem què hem sentit, après, experimentat... mentre passàvem per cadascuna de les activitats. A més, per poder avaluar més en profunditat a cada un dels infants, els hi formularem una sèrie de preguntes relacionades amb els respectius racons i activitats.

Amb totes aquestes respostes, no només farem una valoració dels racons, sinó que podrem extreure avaluacions tant grupals com individuals, per això hem de potenciar que parlin, que participin i s’expressin.


L'alimentació de les tortugues


Components del grup: 
Cristina Alarcón, Laura Collado, Lorena Contreras, Sheila Oliva, Núria Perarnau.

Presentació del racó
El racó de les tortugues va sorgir a partir d’una sortida al Laberint d’Horta amb la classe de P-5 , ja que quan estàvem observant els ànecs amb els alumnes de la classe, vam veure que també hi havia tortugues i els nens i nenes es van preguntar per què els ànecs es menjaven el pa i les tortugues no.

Què treballarem?
En aquest racó  es treballarà la nutrició dels éssers vius a través de les tortugues segons el seu hàbitat. Per tal de poder iniciar el tema, la mestra preguntarà als seus alumnes el que saben sobre la nutrició, sobre les tortugues, sobre el què mengen...

Què ha de saber el mestre?
LES TORTUGUES AQUÀTIQUES
Hi ha dos tipus de tortuga aquàtica: la tortuga d’aigua salada i la tortuga d’aigua dolça. Depenent de quin tipus sigui, viurà en un lloc o en un altre. Les tortugues d’aigua salada viuen al mar mentre que les tortugues d'aigua dolça viuen, en general, en zones temperades i tropicals i és per això que ens toparem amb elles en estanys, llacs i rius. Encara que passen la major part del seu temps a l'aigua, solen sortir cap a la superfície i es posen sobre troncs o roques per poder aprofitar els raigs UVA i transformar les vitamines que requereixen per poder fixar el calci en les seves closques.
Nosaltres estudiarem el tipus de tortuga d’aigua dolça, més concretament la tortuga de rierol (mauremys leprosa) que tot i ser una de les tres espècies de tortugues autòctones de Catalunya, és difícil de veure-les, perquè n’hi ha poques. Es té constància de la seva presència en alguns indrets de la comarca del Bages i al Baix Llobregat Nord, on se n’han fet diferents reintroduccions.
És una tortuga carnívora, que menja peixos, granotes, larves d'amfibis, cucs, insectes, escarabats, etc.

LES TORTUGUES TERRESTRES
Al món, hi ha més de tres cents espècies de tortugues terrestres amb formes i mides molt diferents. Hi ha espècies de tortugues terrestres arreu del planeta, des dels climes més càlids als més freds, on cadascuna s’ha habituat a les condicions del clima i de la vegetació. Tanmateix, la majoria habiten en les regions tropicals i subtropicals del planeta.
Hi ha diferents tipus de tortugues terrestres, però l’espècie que treballarem és la tortuga mediterrània.
Distribució de l'espècie
L’única població natural de tortugues que viuen en llibertat es troba a la Serra de l’Albera, tot i això, existeixen parcs naturals on l’home ha reintroduït l’espècie dins la fauna, els quals són els Parcs Naturals del Garraf, del Delta de l’Ebre, i de la Serra de Montsant.
Les tortugues mediterrànies són animals herbívors, és a dir, la seva alimentació està basada en verdures i alguns fruits del seu entorn. Normalment aquestes devoren els pixallits, el trèvol, les fulles tendres d’alzina i alguns fruits com les mores, les figues o les maduixes silvestres. En canvi, odien les plantes aromàtiques. També, cal destacar que ocasionalment mengen excrements. Aquest tipus d’alimentació representa una aportació de nutrients i minerals.
Durant els mesos d’abril a juny, es quan s’alimenten amb més abundància, ja que aquesta inicia l’activitat després de l’ hibernació.

Objectius:
* Conèixer la nutrició de les tortugues depenent del seu hàbitat.
* Cercar informació sobre aspectes diversos relacionats amb la tortuga mediterrània i la tortuga leprosa, mitjançant l'ús d'Internet i d'altres fonts de consulta, per afavorir la capacitat d'autonomia de l'alumnat.
* Diferenciar els tipus de tortugues.
* Reconèixer les similituds i diferències de l’alimentació entre les tortugues i els humans.
* Conèixer els diferents hàbitats on viuen les tortugues.
* Observar què menja la tortuga.
* Fomentar la participació i responsabilització dels alumnes en la cura i manteniment de les tortugues.
* Crear un hàbitat el més semblant possible segons el tipus de tortuga.
* Saber respectar els éssers vius.

Què necessiten?

Aquàtiques:
Necessiten Un aquari amb aigua i un termòmetre per controlar la temperatura d’aquesta aigua, una bomba d’aigua calenta perquè l’aigua no es refredi i un filtre per recollir els excrements. Llum de raig UVA. Grava, una rampa perquè pugui sortir a l’exterior i plantes aquàtiques i a més a més, unes pinces per donar-li el menjar.
Alimentació: són carnívores i per tant no mengen: vegetals (hortalisses, fruita, plantes...)

Terrestres
Un lloc adequat amb Sorra i una tanca de fusta perquè no s’escapi. Llum ultraviolada, Llum de raig UVA i Ornaments tèrmics per mantenir calent el seu hàbitat. Aigua fresca perquè pugui beure.
Alimentació: Són herbívores  (hortalisses, fruita, plantes...) i per tant no mengen: Carn, peix...

Activitats:
Donarem menjar a les tortugues per comprovar si mengen o no els aliments que els ho oferim i compararem si nosaltres també ens ho mengem. Posteriorment es realitzaran diverses activitats de comparació entre la tortuga d’aigua i la terrestre.

Avaluació:
Els dos primers trimestres, s’avaluarà la responsabilitat, la participació a través de l’observació i s’aprofitarà el tercer trimestre per avaluar si els alumnes han obtingut els objectius previs del racó. Aquest racó s’avaluarà de manera continuada al llarg de l’ any on s’anirà avaluant les diverses activitats que demanem al nen que realitzi. El nen, quan finalitzi el racó, haurà de ser capaç d’aconseguir els objectius establerts. 

dimecres, 7 de novembre de 2012

El racó dels cargols

Vols  dur a terme a l'aula un racó sobre els cargols? T'interessa saber una mica més sobre aquest tipus d'animals? Tens curiositat per saber què treballar a l'aula amb els cargols? Doncs, mira el vídeo creat per Sara Arjona, Miriam Alén, Xenia Borrego, Lidia Ramirez i Tatiana Rodriguez i aprendràs una mica més sobre els cargols!


Esperem que us agradi !

Experimentant amb el racó de les mescles!
PRESENTACIÓ DEL RACÓ

“El racó de les mescles” és un racó científic pensat per a nens i nenes de P-5 que en el currículum s’emmarca dins  del “descobriment de l’entorn”. Dins dels racons de ciències, aquest racó és un racó “laboratori” que permet que els nens experimentin amb diferents tipus de materials i que puguin viure experiències que estimulin la seva curiositat científica, de descoberta, classificació i adquisició de nous coneixements. Treballarem els conceptes de “mescla”, “d’homogenia” (no es diferencien els dos elem ents) i “d’heterogenia” (sí es diferencien els dos elements) a partir de la manipulació de materials específics (provetes amples, amb molta base i poca alçada i culleres de fusta per remenar, embuts i lupes) i  materials variables (oli, aigua, cigrons, colorants...). Amb el posterior treball a partir d’un material específic: una fitxa on puguin reflectir-hi les dades obtingudes a partir de l’experimentació i un dibuix que exemplifiqui els dos tipus de mescles.


OBJECTIUS

L’objectiu principal és que els nens aprenguin a experimentar amb els materials que li proporciones i que aprenguin a raonar amb els seus companys, que extreguin conclusions del que han observat durant el racó. Es fomentarà el treball en equip i la cooperació.
Un altre objectiu important és el de tenir cura i ser responsables amb el material del “laboratori”.
En definitiva, volem apropar la ciència als infants d’una forma divertida.


MATERIAL NECESSARI

-              -          Galets
-          Cigrons
-          Cacau en pols
-          Farina
-          Sucre
-          Aigua
-          Llet
-          Suc
-          Oli
-          Caramel líquid
-          Colorants líquids
-          Pots de plàstic
-          Etiquetes per posar els noms dels elements
-          Provetes de plàstic amples
-          Culleres de fusta
-          EmbutsAVALUACIÓ

El racó el realitzaran els alumnes en parelles. La mestra, per tal de poder recollir informació sobre el que estan fent i poder avaluar-los, anirà passant pel racó per observar i guiar, en cas necessari, als infants.. En ocasions, pot donar-se el cas de que un grup d’alumnes no interaccionin entre ells, en aquest moment seria interessant que la mestre intervingués i fes algunes preguntes als alumnes que donessin peu a una conversa(Per què veiem l’oli i l’aigua en aquesta mescla? no es poden barrejar? Si barregem aigua i color ant no podem veure els dos elements. Després d’experimentar, la mestra tindrà en compte les fitxes i dibuixos realitzats pels nens a l’hora d’avaluar i així saber a quines conclusions han arribat els alumnes i si són correctes o no.

A més a més d’aquests instruments d’avaluació també hem de tenir en compte l’observació del desenvolupament de l’activitat, podent realitzar-nos una graella a omplir amb cada nen: com manipulen els materials, si en tenen cura, si els hi és difícil o ho fan amb facilitat, si han comprès que han de barrejar 2 elements en cada proveta, si mostren curiositat, si són creatius (ja que tenen llibertat de tria), si ho comparteixen verbalment amb els altres companys, si s’ajuden entre ells....


Autores: Judit Cabello, Sara López, Isabel Fernando i Laura Casany

dimarts, 6 de novembre de 2012

El Racó dels peixos: la respiració i el medi

Som el grup format per la Marta Argila, Georgina Modesto, Laia Reverter i Anna Ruso i el nostre treball tracta sobre el racó dels peixos, en concret la seva respiració i el medi. És un racó pensat i creat per a nens d’entre cinc i sis anys, aules de P5. El treball es durà a terme a partir de grups de sis, de manera que els alumnes aniran passant pel racó amb aquestes formacions mentre la resta de companys, també de sis en sis, estaran en els altres racons (el racó de l’aigua, el racó del color blau i el de la vegetació marina).  L’activitat tindrà una durada de sis setmanes, cada dijous durant dues hores aproximadament, i per treballar aquest espai escollim com a protagonista el peix goldfish.

Hem escollit el peix, en concret el goldfish, per treballar la respiració i el medi en què viu, ja que considerem que són dos conceptes molt importants per a que l’infant pugui fer una bona descoberta tan d’ell mateix com del seu entorn. D’aquesta manera, l’alumne podrà conèixer i comparar les característiques i funcions de l’animal amb les seves pròpies i, a més a més, aprendrà els aspectes relacionats amb la cura i el manteniment del peix.


A través d’aquest racó es pretén que els alumnes assoleixin una sèrie d’objectius, que són:
Aconseguir fomentar el treball en grup i la col·laboració entre tots els alumnes i, a més a més, potenciar un aprenentatge significatiu i més autònom
Promoure l’aprenentatge dels continguts curriculars a partir de l’observació i l’experimentació
- Facilitar que l’alumne, a partir de les experiències viscudes i dels seus nous aprenentatge en el racó, pugui crear les seves pròpies hipòtesis i teories
Ensenyar, a partir del mètode científic precursor, els coneixements bàsics sobre la respiració dels peixos i el seu medi

L’organització de les diverses activitats que es faran en el racó dels peixos estarà basada en quatre, que són les següents:
Fer un retrat del peix Alitas, nom escollit pels alumnes des del primer dia
A través d’un mural, on hi haurà un peix dibuixat a gran tamany i al costat petites etiquetes amb les diferents parts del peix, identificar les parts de l’animal i el medi en el qual es situa, amb l’ajuda de recursos i materials multimèdia
Seleccionar un dels diversos contes que hi haurà sobre una taula, i llegir-lo
Hi haurà un ordinador a disposició dels alumnes on podran realitzar una activitat (cada setmana n’hi haurà una de diferent). Exemples: JClic sobre la respiració, sobre característiques dels peixos, un vídeo on s’explica com respiren els peixos...

El seguiment que durà a terme la mestra serà d’acompanyament i de guia, de manera
que deixarà que els propis alumnes vagin experimentant amb el racó i només intervindrà quan sigui estrictament necessari, limitant-se, però, a no donar-li’s la solució, sinó fent-los reformular l’activitat realitzada.

L’avaluació que farà la mestra per tal de veure el progrés de cada alumne en el racó dels peixos serà bàsicament a través de l’observació, és a dir, anirà prenent nota a mesura que vagi passant pel racó i vagi veient com els alumnes interactuen entre ells i com es desenvolupen en l’espai i en la tasca.

Com activitats de continuació, partint de la base que a l’etapa d’Educació Infantil s’acostumen a enllaçar totes les activitats i conceptes tractats a l’aula, trobem interessant les següents:
Un nen s’endurà a l’Alitas a casa i el retornarà el dilluns, i així sucessivament amb tots els alumnes de l’aula. L’ordre el decidirà la mestra
Realització d’una sessió de síntesi i recapitulació sobre tot el que s’ha après durant les sis setmanes
Realització d’un mural separant els peixos d’aigua dolça i d’aigua salada. La recerca de materials per a crear el mural la faran els infants amb l’ajuda dels pares
Es farà una sortida a l’Aquari de Barcelona 

dilluns, 5 de novembre de 2012

El racó dels Guppys i els Mollys


El nostre racó com bé diu el títol tracta els Guppys i els Mollys, dues especies de peixos d’aigua dolça molt comunes en la majoria de les peixeres, a causa de la seva gran capacitat de resistència i perquè són fàcils de mantenir i de criar. A més d’aquestes dues especies de peixos, a la peixera també hi haurà cargols d’aigua dolça, que ajudaran a mantenir la peixera neta.

Autores: Marina Pérez Pertíñez, Maria González Inglada, Alicia Villegas López, Laia Carrasco Maroski.  

Principals objectius:

- Fomentar i potenciar l’observació.
- Construir i ordenar els coneixements.
- Donar significat i verbalitzar les reflexions dels alumnes.
- Treballar el concepte de vida.
- Treballar la reproducció, i a partir d’això, la diferenciació dels gèneres. Aspectes que es poden treballar molt bé amb aquestes dues especies de peixos, ja que són ovípars i la gestació de la femella és molt ràpida, a més pot quedar embarassada més d’un cop amb una sola fecundació; i pel que fa als gèneres, les femelles i els mascles són físicament molt diferents.
- Observar i introduir les funcions vitals dels animals, que són iguals a les dels humans.
- Fomentar les nocions ecològiques referents a l’habitat, l’alimentació, la netedat i, sobretot, el respecte.

Els alumnes i la temporalització:

Les activitats estan pensades per a alumnes de P5, és a dir, d’entre 5 i 6 anys.
Es treballarà en racons cada dia durant 1 hora abans de sortir al pati. Es formaran 5 grups i cada grup passarà un dia de la setmana per una activitat diferent (en total n’hi haurà 5 + 2 finals d’avaluació). Per tal de que ho pugueu visualitzar us adjuntem la mateixa taula que vam fer servir pel treball. 


Les activitats:

Per tal de treballar l’alimentació, la reproducció i la sustentació dels peixos d’aigua dolça hem organitzat 5 activitats diferents. Seguidament, hem organitzat dues activitats més per avaluar els coneixements adquirits.

Activitat 1: S'anomena "Els peixos" i es tracta de la realització d'un JClic, en petit grup, per tal de veure els coneixements previs dels alumnes respecte els peixos. Mitjançant, el JClicReports, la mestra rebrà els resultats i podrà fer-ne una primera avaluació/valoració. 

Activitat 2: S'anomena "La peixera". La mestra els proporcionarà una fitxa a cada grup i en aquesta hauran d'anotar el nombre de peixos de cada espècie, els nombre de femelles i mascles, els colors que els caracteritzen, etc. Finalment, també disposaran d'una càmera fotogràfica per realitzar les primeres fotografies. 

Activitat 3: S'anomena "Per dinar...", aquesta activitat ens permetrà treballar l'alimentació dels peixos. Es realitzarà tres cops i cada cop es llençaran aliments diferents dins de la peixera (com ara trossets de diferents fruites, pernil dolç, enciam, etc.), un cop es llencin a dins els alumnes hauran de veure si els peixos s'ho mengen o no i en funció d'això ho marcaran en una fitxa on hi haurà tots els aliments possibles a llençar. En cada ocasió hauran de treure les restes del menjar, per tal de mantenir la peixera neta. 

Activitat 4: S'anomena "La reproducció". Els alumnes hauran d'anar observant al llarg de les setmanes si les femelles han patit algun canvi, és a dir, si estan embarassades; també hauran d'observar si ja han post els ous, si ja han nascut els guppys i els mollys, etc. Per tal de recollir-ne tota la informació, primer realitzaran diferents dibuixos i després podran fer fotografies als peixos.

Activitat 5: S'anomena "El resultat final" i consisteix en tornar a realitzar/omplir la fitxa de l'activitat 2 i comparar-les. 

Avaluació 1: S'anomena "El creixement dels Guppys i els Mollys". La mestra els repartirà totes les fotografies que els propis alumnes han fet al llarg de totes les setmanes i, en petit grup, les hauran d'ordenar cronològicament. Un cop ho hagin fet, els diferents grups ho exposaran davant dels demés alumnes i entre ells s'ajudaran a corregir les possibles errades. 

Avaluació 2: S'anomena "Què en sabem dels Guppys y els Mollys?". Es tracta de l'última activitat d'avaluació i consisteix en l'elaboració d'un mural. Cada petit grup en farà un enganxant-hi les fotografies, fitxes, dibuixos, etc. Finalment, tots els grups ho exposaran a la resta dels alumnes. 

Aspectes a tenir en compte:

Un dels petits inconvenients d’aquestes espècies de peixos és que un cop la femella ha tingut les cries se les menja, per això és molt convenient posar objectes on les cries es puguin amagar durant la primera setmana de vida, després ja no corren perill. El nostre consell és posar plantes o pedres volcàniques dins de la peixera, ja que ofereixen petits amagatalls pels peixos acabats de néixer.

Material necessari:
1. Pel que fa al material que necessitarem per l’aquari tenim:

- L’aquari, preferiblement ubicat en un lloc que tingui claror però que no rebi directament els raigs del Sol per evitar la formació d’algues a les parets. Ha d’anar damunt d’una taula protegida amb un plàstic i a prop d’un endoll.

- La sorra, ben neta i preferiblement de riu.

- Pedres calcàries, com per exemple les volcàniques. I algunes plantes, les millors són les rígides.

- L’aigua, que si s’utilitza de l’aixeta s’ha de deixar reposar 48 hores per tal de que perdi el clor.

- El filtre, en cas de poder escollir entre d’interior o exterior és millor l’interior.

- El termòstat. Pels aquaris de fins a 25 litres es necessita una potencia de 25W. La temperatura més idònia pel nostre aquari és de 24ºC.

- El termòmetre. El millor és utilitzar un termòmetre adhesiu: es col·loca a fora de la peixera, a l’extrem oposat del termòstat, cosa que permetrà als alumnes fer-ne la lectura amb facilitat.

- Menjar per peixos, durant els dies de classe serà suficient amb el menjar sec o hidrofilitzat especial per a peixos; en canvi, durant els períodes de vacances serà necessari comprar unes pastilles de menjar comprimit.

2. Respecte el material necessari per poder portar a terme les activitats, necessitarem:

- Trossos dels aliments que necessitarem per l’activitat d’alimentació, que hauran d’estar degudament vigilats pel que fa la qualitat, a poder ser estaran dins una nevera.

- Ordinadors, pissarres interactives o qualsevol eina electrònica per poder fer el JClic.

- Fitxes, llapis, gomets, lent òptiques/lupes, llapis de colors, cartolines de colors DIN A2, pegament, tisores.


diumenge, 4 de novembre de 2012

El racó dels cucs de seda


Aquest racó l’hem proposat:  la Laura González Martínez, la Patricia Martínez González-Nicolás, la Mireia Zamora Jiménez, la Verónica Hijano Dávila i la Ester Ballesteros Vives.

PERQUÈ L’HEM ESCOLLIT?

Hem escollit aquest racó perquè creiem que pot aportar molts coneixements als infants alhora que serà molt divertit i motivador per a ells. A més els cucs de seda són uns animals que no necessiten cures especials ni és imprescindible que els nens se’ls tinguin que endur a casa cada cap de setmana,, a més a més els podran observar i tocar fàcilment.
QUÈ NECESSITEN?

-El seu habitatge pot ser una capsa de sabates que hauria de mesurar uns 30 cm de llarg i uns 25 cm d’amplada i amb uns 20 cm de profunditat, és molt important que damunt de la caixa es facin uns forats perquè els cucs de seda puguin respirar.
-L’aliment que necessiten són únicament fulles de morera, una mica humides, la capsa sempre ha d’estar plena.
-Els cucs de seda s'han de guardar en un lloc on no els toqui el sol, si s'escalfen massa poden morir.

INDICACIONS IMPORTANTS:

Quan es queden quiets amb el cap aixecat i no es mouen, és que estan en fase de muda. Aquesta fase dura entre 24 i 30 hores, i no se'ls ha de tocar.

PER QUI ESTÀ PENSAT?

Aquest taller està preparat especialment per a nens de 5 a 6 anys d’edat que correspon al segon cicle d’educació infantil, concretament al nivell de P-5. Treballaran en grups heterogenis i, tot i que és una activitat on participarà tota la classe, aniran passant pel racó de dos en dos. Cada parella, s’encarregarà de la cura dels cucs de seda cada dia durant una setmana i totes les parelles aniran rotant així podran participar tots.

QUÈ TREBALLAREM ?

L’aspecte que treballarem amb aquest animal és el creixement, i els canvis que realitza amb el pas del temps i també la reproducció. Però també a través d’aquest racó els infants podran fomentar la responsabilitat i aprendran a tenir cura d’un ésser viu.

OBJECTIUS:


Els objectius principals que ens hem plantejat envers  el racó són els següents:

-          Tenir cura dels animals.
-          Responsabilitzar-se d’unes tasques determinades.
-          Desenvolupar una actitud de respecte cap al medi en el que viu l’animal
-          Aprendre i entendre el procés de creixement del cuc de seda, des de la reproducció de la papallona, on apareix l’ou fins que la papallona surt del capoll.
-          Relacionar el creixement del cuc de seda amb el pas del temps alhora que aprenen les estacions de l’any.
-          Veure similituds i diferències entre la vida dels cucs i la d’altres animals que ja conèixen.
-          Identificar característiques comuns i diferencies entre els diferents tipus d’animals .
-          Potenciar l’observació de les condicions de vida d’aquest animal.
-          Prendre consciencia de les funcions vitals dels animals i de l’existència de diferents grups.
-          Començar a introduir el concepte de la mort i la vida.

AVALUACIÓ:


L’avaluació de l’activitat serà continuada seguint els següents criteris: la participació de l’alumne, l’interès  i la motivació, la recollida d’informació, la responsabilitat dels càrrecs, la cura dels cucs de seda, la iniciativa, els dubtes i inquietuds i la correcta assimilació de la informació, entre d’altres.

Però també farem una  posada en comú a l’aula. Per fer una avaluació més detallada individual, es podria repartir una fitxa a cada alumne on haurien d’ordenar les imatges del creixement del cuc de seda segons l’ordre amb el que es produeixen.
També seria interessant fer un mural entre tota la classe on es representés el procés de creixement del cuc de seda mitjançant dibuixos fets pels nens i imatges del desenvolupament del racó; aquest mural es podria mostrar a les famílies, a altres nens dels primers cicles de primària, etc. convertint aquesta activitat concreta d’aula en un taller.