divendres, 9 de novembre de 2012


EL RACÓ DE LA LLUM

El nostre grup està format per Xavier Falcón, Sandra Salcedo, Zaida Serrano i Meritxell Vidal i hem volgut crear un racó científic diferent i original, anomenat “El racó de la llum”.

Aquesta idea va sorgir de la curiositat dels infants per conèixer i comprendre el món que els envolta, fet que vam comprovar mentre un membre del grup  visitava una escola d’infantil. Als petits els hi agrada molt experimentar amb les coses i fer preguntes sobre tot allò que viuen a l’aula. Un dia a classe mentre passaven llista van veure com un raig de llum s’hi reflectia a terra. Immediatament ens vam adonar que allò s’havia de treballar per explicar-los d’on prové, com es produeix i perquè.

Creiem que és un tema original per treballar-ho en racons i que en podem treure molt profit. A més a més, podem tocar continguts de totes les àrees curriculars, com per exemple:

·         Descoberta d’un mateix
·         Descoberta de l’entorn que l’envolta
·         Intercomunicació i llenguatge

Objectius generals del racó:
  • Ser conscient de l’existència de diversitats de fonts productores de llum i de les característiques específiques de cada una d’elles.
  • Alfabetització científica: que tothom tingui la capacitat de tenir un criteri propi sobre el tema.  
  • Potenciar la capacitat d’investigació, concentració i deducció, tot creant un hàbit d’observació.
  •  Gaudir de les activitats relacionades amb l’experimentació i el descobriment de la llum, tot participant de les diverses activitats organitzades i col·laborar en la seva realització, respectant i compartint les aportacions dels altres.
  •  Tenir una bona base per poder seguir construint coneixement.
  •  Intentar despertar l’atenció i l’interès dels petits per la ciència.
Temporització:
Aquest racó es portarà a terme durant el tercer trimestre de curs, es realitzarà el divendres al matí, perquè és l’últim dia de la setmana i així els infants recolliran tots els coneixements apresos i podran practicar el cap de setmana amb altres objectes a casa seva. Dedicarem cinc minuts per introduir el tema dels racons. Com que estem al tercer trimestre, els petits ja saben el que toca als matins. Seguidament els hi deixarem una hora per jugar i experimentar, després farem una pausa per esmorzar i anar al patí, i finalment els hi deixarem una altre hora per continuar amb els racons.

Activitats: 
  1.  LES OMBRES: En aquest espai traslladem l'experiència de les ombres dins de l'aula, perseguint treballar dins d'un ambient que resulta molt familiar per als infants. Es realitzarà en un espai adequat per a l´ocasió: fosc, delimitat per l’ajut d’un biombo, una pantalla de tela blanca i un projector de llum artificial que ens ajudarà a intensificar l´ombra de les plantilles/objectes que li proporcionem. Material específic: projector de llum, pantalla de tela blanca, biombo i diferents plantilles i     objectes d’ús quotidià de diferents formes i mides. 
  2. LES CAIXES MÀGIQUES: En aquesta activitat els nens/es es trobaran amb una caixa gran en la qual hi poden entrar i sortir amb facilitat. Aquesta, estarà plena de forats de diferents mides i alguns d’aquests coberts amb paper de cel·lofana, a través dels quals els infants podran comprovar d’una banda com entra la llum i d’altra banda com surt. Per aconseguir això, els infants disposaran de diversos objectes lluminosos. Per poder portar a terme aquesta activitat hauran d’haver infants dins i fora de la caixa per comprovar tot aquest procés. Material específic: capses de cartró foradades de diferents mides, làmpada, llanternes, ninots amb il·luminació, pilotes amb llum i paper de cel·lofana.
  3. TRASPÀS DE LA LLUM: En aquest espai els alumnes es trobaran amb llanternes i tot un munt d’objectes de diferents tipus (ampolles buides, ampolles plenes, fulls, capses, pots de pintura, globus...) amb els quals els infants hauran d’anar il·luminant amb la llanterna per poder veure si la llum traspassa l’objecte en qüestió i si fa ombra o no. Al seu costat tindran unes safates per anar categoritzant els objectes segons si són: opacs, transparents o translúcids. Material específic: llanternes, ampolles buides i plenes, pots de pintura, fulls blancs, fulls de colors, cartolines, globus i safates.
  4.  LLANTERNES DE COLORS: Es tracta que els infants juguin amb els colors i la llum, fent descobriments i compartir-los amb els altres. Agafarem llanternes i els hi enganxarem paper de cel·lofana de colors per on surt la llum, tenint així, una llanterna o més de cada color. Deixarem algunes d’aquestes sense piles, perquè puguin descobrir que el que fa la llum és la llanterna i no pas la cel·lofana. si s’arriba a la conclusió que la llanterna fa llum blava, per exemple, perquè aquesta té la llum blava, canviarem els  papers de col·lòfana demostrant, així, que el color prové del paper i no de la llanterna. De la llanterna prové la llum, i de la cel·lofana el color. Material específic: llanternes, paper de cel·lofana de diferents colors i cinta adhesiva.
Recursos:
Ø  Espaials: Aquest racó es realitzarà a la mateixa aula dels alumnes. Cal dir que aquest es portarà a terme en la part més fosca de tota la classe, ja que és important aconseguir un ambient de penombra i poca llum. Per tant, l’ideal seria poder aïllar aquest racó col·locant una mena de biombo, i tancant les finestres per tal de crear una mica de foscor.

Ø  Humans: Respecte als recursos humans, només optem per la presència de l’educador/a la qual portarà a terme el racó juntament amb la col·laboració dels seus alumnes. En cas que durant el curs hi hagi una auxiliar, també es comptarà amb la seva col·laboració.

Avaluació:
L’avaluació es farà durant la implementació de la dinàmica a través de l’observació (tenint en compte les actituds dels alumnes, si segueixen l’activitat, si gaudeixen d’aquesta i si participen en totes). Al finalitzar els racons, seurem tots/es a terra en rotllana i explicarem què hem sentit, après, experimentat... mentre passàvem per cadascuna de les activitats. A més, per poder avaluar més en profunditat a cada un dels infants, els hi formularem una sèrie de preguntes relacionades amb els respectius racons i activitats.

Amb totes aquestes respostes, no només farem una valoració dels racons, sinó que podrem extreure avaluacions tant grupals com individuals, per això hem de potenciar que parlin, que participin i s’expressin.